MaxxECU MTune

PC-program

Snabb och enkel mappning med MTune

Alla våra system levereras med vårt lättanvända MTune- PC-program för avancerade eller enkla inställningsmöjligheter

Frustration skapade MTune

Anledningen till att vi skapade MaxxECu och MTune var för att vi var trötta på befintliga system som var tungjobbade, komplicerade och tidskrävande att navigera i

Alltid uppdaterat

Vi släpper regelbundet kostnadfria programuppdateringar för att hålla systemet uppdaterat med nya funktioner och inställningar. MTune söker automatiskt efter uppdatering vid uppstart

Om du vill ha den bästa prestandan för din bil - och vi vet att du vill det - behöver du också ett brett utbud av inställningsmöjligheter. MaxxECU använder den intuitiva PC-programvaran MTune

MTune PC-program kan användas på i princip vilken Windosbaserad enhet som helst
Nedladdning MaxxECU MTune 1.108
Utvalda mappnings funktioner
 • Live mappning och lokal autotune
 • Live loggning
 • Både 2D och 3D mappning för de flesta tabeller
 • Lättåtkomliga motorvärden
Utvalda MaxxECU funktioner
 • Laddtrycksreglering (flera steg)
 • Launch och anti-lag
 • Shift-cut
 • Anti-spinn (traction control)
 • Lambda reglering
Utvalda avancerade MaxxECU funktioner
 • Lustgas
 • Hastighetsspärr
 • Spridar staging
 • CAN för OEM protokoll, ODBII och CAN dashes
 • Inbyggd feldiagnostik
MTune mappnings funktioner
 • 2D och 3D
 • Genvägar för de flesta vanligaste operationerna
 • Interpolering
 • Lokal autotune
 • Live loggning
 • Snabb USB kommunikation
 • Live justeringar, allt skrivs direkt till ECUn vid förändringar
MaxxECU trigger stöd
 • Fördelare
 • VR-givare eller digital (Hall, opto)
 • Standard missing tooth (60-2, 36-1). Stödjer 2-1 till 180-4
 • Multitooth trigger (2+1 till 180+1)
 • Audi 5-cyl
 • Nissan CAS
 • Mitsubishi 4/2
 • GM LSx
 • Honda K20Z4 12+1 crank med 4+1 cam trigger
 • Chrysler Hemi SRT-8 32-2-2
 • Subaru EJ20
MaxxECU CAM signal/VANOS/VVTi stöd
 • Even teeth
 • 2JZ 3-teeth 7 VTTi
 • BMW 6+1 extra (VANOS)
 • BMW 8-1 (VANOS)
 • Volvo T5/T6 VVT
 • Mitsubishi EVO (MIVEC)
 • Ford Mustang 5.0 Coyote VVTi
 • Porsche 996 2001-2005 M96/70 Variocam
MaxxECU motorskydd
 • Bränslekorrigering baserad på EGT
 • Brytning/varning för mager bränsleblandning
 • Brytning/varning beroende på EGT
 • Varvstopp med avancerade inställningsmöjligheter
 • Avancerat och flexibelt inbyggt varningssystem
 • Bränslekorrigering mot lambda
MaxxECU automatväxellådsstöd
 • 4L80E/4L85E
 • 4L60E/4L65E
MaxxECU funktionalitet
 • Launch (med flera steg)
 • Anti-lag (via E-Gas eller ventil)
 • Anti-spinn (traction control)
 • Shift-cut
 • Bränsleavstängning vid motorbroms
 • Lambda korrigering i alla lägen mot önskat värde (closed loop)
 • Lustgasstyrning
 • AC kontroll
 • Laddtrycksstyrning i alla former inklusive avancerade kompenseringstabeller
 • Justering av laddtrycksnivåer med avancerade möjlighet att skapa egna villkor eller bara mot en fysisk knapp, eller MDash knapp
 • E-Gas stöd
 • Variabel kamaxelstyrning (VVTi/VANOS)
 • Loggning: upp till 1000Hz, PC loggning upp till 20Hz
 • Inbyggd feldiagnostik och felhantering
 • Tomgångsstyrning via E-gas, ventil, stegmotor eller tändreglering
 • Uppvarvningskontroll med hjälp av tändning eller tomgångsmotor mot önskat varvtal
 • Flertalet olika möjligheter för att låsa tändning för att underlätta synkning med tändlampa
 • Flex bränsle, kompensera tändning, uppstart, bränsle etc mot etanolvärde
MaxxECU avancerad funktionalitet
 • Hastighetsspärr (två nivåer)
 • Bränslekorrigering på cylindernivå
 • Spridar staging
 • Virtual bränsletank och bränsleåtgång
 • Valbara filter på TPS,RPM och MAP signalerna
 • Trailing ignition (wankel etc)
 • Virtuella funktioner för att aktivera interna funktioner via avancerade villkor
 • Använd en TYPE-K givare som IAT upp till 350grader C
 • Kolsyre laddtrycksregleringsmöjligheter för dragracing
 • Aktivera extra tabeller för korrigering mot knapp eller interna funktioner med villkor
 • Power management system för att begränsa effekten vid dragracing och gata med mycket effekt
 • CAN inputs (avancerat) - Ta emot CAN bus data från externa enheter som skickar CAN som sedan kan användas för att trigga funktioner
 • Starta den interna loggningen baserat på egna villkor, såsom hastighet, laddtryck, antal lagrade felkoder etc, möjligheterna är oändliga
 • Timer och räknare, samt meter räknare
 • CAN för OEM protocol, OBDII
 • Kopplingsslir kontrol utifrån egna tabeller som exempel på styrning som kan göras
 • Mäta spridarresistans direkt från MTune
 • Inbyggt trigger oscilloskop
 • Inbyggd trigger logger
 • Valbara axlar i princip alla tabeller
 • Flexibla utgångsfunktioner
 • Flexibla PWM/FREQ utgångsfunktioner
 • Hastighetsutgång som kan kalibreras
 • Varvräknarutgång med valbar utspänning (+5/12V)
 • Seq låde styrning

MTune-1.108

(2017-10-20)

ECU
A test version of the new Power management system added, which replaces the old After Launch Power Limit (ALPL) system.
ECU
Ford Focus RS 2010 CAN implementation.
ECU
Rover V8 trigger system.
MTune
New injector presets for Atomic3 injectors.
ECU
Use TPS input (for E-Throttle engines) as other 0-5v function.
MTune
Graph view of tables.
ECU
Better and improved AIN filters (internally).
ECU
No trigger errors during cranking, will instead be displayed after engine cranked (if not started).
ECU
I limiter on boost (automatic internal table).
ECU
EGT sensor filter.
ECU
New RealTime Data value: Last stored error code.
MTune
New axis selector dialog for tables. All available values can now be used as axis sources.
ECU
Adaptive trigger modes (for light engines with cranking problems).
ECU
Shorter internal debounce.
MTune
Labels on all output functions in output config: Sinking, H-bridge and 12V driving).
MTune
Predefined E-Throttles added: Audi S3/A4, GM LS7, Coyote 5.0.
ECU
Max time on shiftcut removed and replaced with table control instead.
MTune
Option to have the log window always on top added.
ECU
Option to allow up shifts even when the max gear is engaged for sequential transmissions.
ECU
Improved the lambda controller functionality during/after shift cuts (with sequential transmission).
MTune
Bug fix: Search function in some cases stopped responding.
MTune
Bug fix: MTune crash when clicking on error codes in the top of MTune in some cases.
MTune
Bug fix: Firmware update dialog sometimes appeared behind the main MTune window improved.
ECU
Bug fix: Creep output stuck at 40% duty regardless of settings. Fixed.
MTune
Bug fix: Bluetooth password reverted to default 123456 if loading a previously saved tune file before connecting to the ECU. Fixed.
ECU
Bug fix: PW on injectors in RealTime Data, Output states was wrong when fuel cylinder adjustment was activated. Fixed.
ECU
Bug fix: Greater than condition did not work on DIN channels. Fixed.
MTune
Bug fix: Sometimes condition values did not match actual values when opening old tune files. Fixed.

MTune-1.107

(2017-08-24)

ECU
Added fuel pressure inputs that can calculate the differential fuel pressure and use that for injector compensations.
MTune
Added a search function to quickly find output functions and realtime values.
ECU
Viper V10 and odd-fire wasted spark support
ECU
User CAN output. Configurable CAN messages.
ECU
Added RT-values for used injector deadtime
MTune
Added tabs with realtime values for different tuning tasks
ECU
Injector deadtime can be a 3D table.
ECU
Dwell can be a 3D table.
ECU
Ignition trim per cylinder
ECU
Shiftlight per gear
ECU
Option to turn off bluetooth.
ECU
Advanced warning system; Moved the settings pages to limits/warning and added options for engine cut only on certain channels.
MTune
Fixed a bug with the ”tune notes”
ECU
Fixed a bug with the second stage N2O activation

MTune-1.106

(2017-07-04)

ECU
Support for MaxxECU RACE
ECU
BMW M62 cam/vanos trigger
ECU
Honda J35A3 trigger
ECU
Specify number of injectors on each outputs and injectors per cylinder.
ECU
Filtering for IAT and CLT sensors (on by default)
ECU
Afterstart idle control can be a table
ECU
E-throttle, option to switch PID settings below the rest position
MTune
Selectable F-key shortcuts for all settings pages
ECU
Autotransmission: Second shift target tables activated by DIN
ECU
Autotransmission: Function to control min and max gear for each shift table
ECU
Autotransmission: Option to select a different gear while the launch control is active
ECU
Added the ability to activate individual extra tables instead of all of them.
ECU
Timers: Add functionality to count back
ECU
Boost limiter from a table instead of fixed value.
ECU
User outputs: Added hysteresis functionallity
ECU
User outputs: Compare two variables in functions
ECU
User outputs: More conditions, up to 5 on each output
ECU
User outputs: Trigger 2 input functions from 1 user output/internal output
ECU
Tables can be setup to not use interpolation (step mode)
ECU
Automatic calculation of drive shaft RPM from wheel speeds.
ECU
Selectable trigger mode for the trigger oscilloscope (home signal/trigger error)
ECU
Calibration options for the EGT inputs
ECU
Button debounce function (on by default)
ECU
WBO 1 and 2 as axis source

MTune-1.105

(2017-05-28)

ECU
Fixed problems with incorrect E-throttle settings when loading ealier save-files (in 1.103 and 1.104)

MTune-1.104

(2017-05-25)

ECU
Disable of power limit after launch input
ECU
Transbrake control, added creep function
ECU
Fixed a bug where closed boost targets below 100kpa didn't work correctly
ECU
Fixed incorrect default values for wheelspeed filters
ECU
6 more internal outputs
ECU
Traction control rampin and dual PID modes

MTune-1.103

(2017-05-18)

ECU
Improved sequential gearbox control (neutral lockout and throttle blip)
ECU
More options for speed-limiters
ECU
Predictive rev-limiter
ECU
Shiftcut mode with both fuel+ign cut
ECU
Password protection for MaxxECU tunes
ECU
More E-throttle tuning and PID options
ECU
Fixed a bug with the Subaru trigger modes
ECU
Transbrake control and bump functions

MTune-1.102

(2017-04-04)

MTune
Fix for update notification

MTune-1.101

(2017-04-03)

ECU
Option for extra tolerance on the missing tooth trigger system for high compression engines.
ECU
Selectable CAN data rate.
ECU
Dual E-throttle control

MTune-1.99

(2017-02-23)

ECU
Automatic mode for the trigger/home arm voltages
ECU
Actual firing angle in logger (from external pickup, Fluke RPM80).
MTune
The current output states is shown in the output page, and in RT-data
ECU
New trigger: Subaru
ECU
Increased the max log rate to 1kHz for MaxxECU PRO
ECU
New internal logging system with datacompression for up to 5 times longer logs than before (>rev7)
MTune
Interpolate X+Y feature in all tables
ECU
Timing retard and ramp back during time during shiftcut.
MTune
Added a continuous sampling mode for the triggeroscilliscope
ECU
Added plex wideband sensor.
ECU
The speedlimiter can be a table instead of a fixed value
ECU
Distance counter added as an axis choice for all tables.
ECU
RPM limiter during antilag deactivation
MTune
Fixed a bug where the trigger oscilliscope would stop working
MTune
Fixed jumping values in the Realtime Data view
MTune
Fixed a bug where the time reference for dragracing timeslips didn't work
MTune
Fixed a bug where log presets didn't get saved
MTune
Fixed a bug with funny text in the notes-setting
MTune
Fixed bugs in the logger channel setup

MTune-1.98

(2017-01-27)

MTune
New improved log viewer
MTune
New help-system
MTune
Added Horizontal scroll to all tables that get to big to display
ECU
Added PWM % for PWM 1, 2 and 3 as an axis for tables
MTune
Shows the open file in the title bar
ECU
Added realtime values for AFR, active launch control, antilag and gearcut.
ECU
Increased allowed launch control activation speed
ECU
Added TPS condition to lean power cut
MTune
Changed the output function selector to a dialog box
MTune
Fixed a bug with US custominary units, FAN hysteresis
MTune
Fixed a bug with funny looking buttons on with the XP-theme in Windows
ECU
Fixed a bug with filters on AIN is not working
ECU
Fixed a bug with lambda control instability after short shiftcuts

MTune-1.97

(2016-12-23)

ECU
Option to use Imperial/US units
ECU
Value to indicate active antilag
ECU
Support for MaxxECU STREET
ECU
Fixed a bug where the E85 sensor caused to much error-codes.

MTune-1.96

(2016-08-09)

ECU
Closed loop boost: Options do disable the controller when the engine is off.
ECU
Electric water pumps are stopped 5 minutes after engine shutoff.
ECU
Digital inputs can be used as table axes

MTune-1.95

(2016-07-30)

MTune
New dialogs för entering engine size and wheel dimension in CUI and inches
ECU
Primary injector output on any GPO and INJ output
ECU
Transmission control: Fixed a bug where the selector position was ignored
ECU
Fixed a bug from 1.94 where some outputs didn't work correctly

MTune-1.94

(2016-07-22)

ECU
Support for MaxxECU PRO rev2 units.
MDash
Update to add support for more RT values.
MTune
Support for more character types in user AIN names
MTune
Names for User PWM outputs
ECU
Input for analog ethanol concentration sensors
ECU
Option to input TDC angles for each cylinder (for odd-fire engines)
ECU
Support for 2 and 3 cylinder engines
ECU
Manual mode for controlling fuel and ignition output distribution
ECU
Transmission control: The RPM difference setting is ignored when the value is 0

MTune-1.93

(2016-05-10)

MTune
Option to use fixed color scheme in log viewer (right click menu)
MTune
Feature to set a zero point in logs to simplify comparing logs (great for dragracing)
MTune
Update of 3d-tuning control
ECU
Ability to connect to the existing vehicle CAN system and read values that can be used in MaxxECU
ECU
Option to use thermocouples type N on EGT-inputs
ECU
Adjustments for the E-Throttle system
ECU
Option to ignore missing 12V2 for MaxxECU PRO
ECU
Fixed a bug where closed boost target table 2 didn't get used correctly in 3 table mode

MTune-1.92

(2016-04-28)

ECU
Three stage launch control
ECU
Analog AC pressure input for compressor control
ECU
Logging of stoich fuel AFR (flex fuel)
ECU
Ignition retard on rev-limiter
ECU
Honda S2000 (F20C) trigger and CLT output
MTune
Surface 3D
MTune
History in trigger logger

MTune-1.91

(2016-03-17)

ECU
External baro-sensor on analog inputs
ECU
Porsche 996 trigger
ECU
Ramping of idle control starting duty
MTune
Fixed installation of drivers on Windows 10
MTune
Fixed a bug where the scrollbar would disappear.

MTune-1.90

(2016-02-23)

MTune
Local VE-table autoadjust (ctrl+T)
ECU
More adjustment for E-Throttle by extra tables
ECU
Antilag extra air can be controlled by a table
ECU
WBO2 heater can be activated by engine startup or ECU power on
ECU
Flex fuel can be used on secondary injectors.
ECU
Support for Exqbe dual wbo controller (CAN)
ECU
Input to disable idle control
ECU
Option to enable E-Throttle by engine start och ECU power on
ECU
OEM CAN-protocol Ford Mustang 2011 och Audi S3 1.8T 2003. See separate documentation
ECU
ODB-2 CAN-protocol

MTune-1.89

(2015-11-24)

ECU
New manual staged injection modes
ECU
Dual PID E-Throttle control
ECU
Improved timeout handling of cam/sync-signal for improved syncing with some sensors

MTune-1.88

(2015-10-27)

ECU
Fixed a bug where the internal logging sometimes got lost in rev8 units
MTune
Fixed a few features not beeing displayed properly in the 1.87 update

MTune-1.87

(2015-10-09)

ECU
Speed limiter (pit speed/top speed)
ECU
Two switchable tire setups for the traction control system
ECU
Distance counter + odometer
ECU
Counter function
ECU
AIN functions feed from internal tables
ECU
Repeat function for timers
ECU
Timers and counters can be used as axis in tables
MTune
Used DIN functions are highlighted

MTune-1.86

(2015-05-31)

ECU
Input to stop engine/prevent start
ECU
Turbo speed sensors
MTune
Accelerometers can be used as table axis
ECU
Fixed bugs in the transmission slip calculations

MTune-1.85

(2015-05-20)

ECU
Boost control using an external pressure source (CO2) ”Wastegate back pressure control”
MTune
New improved way of selecting which channels to log
ECU
Fixed a bug where the internal logging sometimes failed to start

MTune-1.84

(2015-04-28)

MTune
Fixed a crash when updating from older versions.

MTune-1.83

(2015-04-18)

MDash
Switches to select boost level and other functions in MDash
ECU
More options for transmission lockup control
ECU
Calculation of transmission slip
ECU
Fixed bug with incorrect speed calculation when using driftshaft sensor

MTune-1.64

(2015-04-01)

MDash
Support for Android 5.x

MTune-1.82

(2015-03-21)

MTune
Removed settings that should have been hidden

MTune-1.81

(2015-03-19)

ECU
Support for Ford Mustang 5.0 VVT trigger
ECU
Anti-lag

MTune-1.80

(2015-02-18)

ECU
Support for Volvo T5 VVT trigger
ECU
Control of pneumatic dragracing transmissions
ECU
Fixed a bug where timer 1-3 was running too slow
ECU
Fixed a bug with the key input not working when connected to a virtual input
MTune
Fixed a bug in the traction control system when no module was connected

MTune-1.79

(2015-01-15)

ECU
Selectable filtering of Traction module accelerometer reading (requires a firmware update of the traction module)
ECU
Extension of the MaxxECU CAN protocol
ECU
Shiftcut time adjustable by table
ECU
Three extra tables for user defined functions
MTune
Support for MaxxECU rev 8 units

MTune-1.78

(2014-11-20)

ECU
Dual distributor ignition mode.

MTune-1.77

(2014-09-25)

ECU
Added trigger system: 2JZ VVT
ECU
Additional fuel and ignition adjustment tables
MTune
More shortcuts added
MTune
Custom names to boost tables
ECU
Fixed problem with the connection to MDash

MTune-1.76

(2014-09-17)

ECU
Warnings can be disabled on launch control
ECU
More ignition trim allowed on launch control
ECU
Water pump control (relay based)
ECU
Nitrous system control

MTune-1.75

(2014-07-14)

ECU
Support for 4L60E/4L65E automatic transmissions
ECU
Setting for inverting the ignition outputs for some CDI-systems

MTune-1.74

(2014-06-27)

ECU
New cam and VVT trigger: 8-1, alternative trigger position (for use where the missing gap of the cam overlaps the missing gap on the crank)
ECU
Improved filters for ethanol sensors

MTune-1.73

(2014-06-08)

ECU
Support for Volvo T6 VVT and cam trigger

MTune-1.72

(2014-04-27)

ECU
Electronic throttle control (using an external CAN module) can be run
ECU
Flex Fuel support. Automatically adjusts stoichiometric AFR. Manual ignition adjustment must be done.
ECU
Function to calibrate general purpose linear analog sensors
ECU
User freq output. Frequency and duty with separate tables.
ECU
After launch power limit. Dragracing traction control.
ECU
Control of automatic transmission 4L80E. More will be added.
ECU
Up to 4 PWM modules (requires PWM modules with selectable address, to be released soon)
ECU
User selectable additional power hold time. To run fans after engine shutdown for example.
ECU
Radiator fan can be ran when AC-input is active.
ECU
On and 100% conditions for GPPWM outputs
ECU
Improved AUDI trigger
ECU
Adjusted Vbat measurement
ECU
Fixed bug with some settings not having been written.
ECU
Fixed bug with simultaneous fuel injection
MTune
A warning is displayed if a new file is being opened in an older version of MTune.
MTune
Presets in the log-viewer. Save and load predefined groups of values

MTune-1.70

(2013-12-15)

ECU
Optional filtering of MAP, TPS and RPM (in the ECU)
ECU
Warning for high EMI levers (for example when using non resistor plugs)
ECU
Inverted output for PWM fuel pump, also selectable frequency
MTune
Logged ignition angle does no longer include triggerdelay

MTune-1.69

(2013-11-01)

ECU
Staged injection (test version)
ECU
Support for VR-sensors on DIN 1 and 2 (only rev7+ units)
ECU
Support for 118 log channels (only rev7+ units)
ECU
Option to add ignition adjustments to idle ignition angle
ECU
Increased number of ”Virtual Digital Inputs” to 6
ECU
Increased number of ”User outputs” to 10
ECU
Set-Reset function on User Outputs
MTune
Fixed causing lambda curves not showing up in the logs

MTune video Academy - Se och lär (endast engelska)