Dela denna produkt:

MaxxECU PDM20

Produkt nr: 2002

 • MaxxECU PDM20 är en avancerad kraftenhet som fungerar med alla MaxxECU enheter och är avsedd för att ersätta säkringar och reläer på ett modernt sätt.

Utvalda funktioner
 • Max 230A
 • 20 utgångar (8x25A, 8x15A, 4x8A)
 • 7st digitala/analoga (0-24V) ingångar
 • Alla utgångar kan PWM styras
 • Egen +5V matning och givar jord
 • CAN bus for kommunikation och inställningshantering med MaxxECU MTune PC-programvara
 • Överströmsskyddad (inställbara nivåer) med automatisk återstart (med mjukstartsmöjlighet)
 • Larmnivåer för under/över strömmar
 • Fungerar med alla MaxxECU enheter
 • Stöd för CAN knappsatser
 • Egen felkodshantering
 • Inbyggt energiläge som drar endast 0.004A
MaxxECU PDM20 generellt
 • -40 to +125 deg C temperaturområde.
 • Omvänt polaritetsskydd.
 • 6-22V driftspänning.
 • 32-bit ARM Cortex-M3 processor.
 • 132x140x42mm (exkluderat utstickande kontaktdon).
 • 1x 34-pin and 1x 26-pin Superseal kontaktdon.
 • M6 skruv för batterianslutning.
 • PC kommunikation över CAN bus via MaxxECU enhet och MTune PC programmet.
MaxxECU PDM20 ingångar
 • 7st digitala / analoga (0-24V) ingångar.
 • Mjukvarustyrd 12V pullup på alla ingångar.
 • CAN knappsatser (4,6,8,12 knappar).
MaxxECU PDM20 utgångar
 • 230A maximal genomström.
 • Alla utgångar kan PWM styra sina laster.
 • Ström och spänningsmätning på alla utgångar.
 • 6 utgångar är H-bryggor (kan växla mellan +12V och GND).
 • Skyddad mot övertemperatur.
 • Överströmsskyddade utgångar med emulerad säkringskaraktäristik och hårdvarubaserade backupskydd.
 • Övervakad +5V givar spänningsutgång.
 • Utgångar kan parallellkopplas för att öka strömkapaciteten.
MTune mappnings funktioner
MaxxECU trigger stöd
See supported trigger system in online tech pages.
MaxxECU motorskydd
 • Bränslekorrigering baserad på EGT
 • Brytning/varning för mager bränsleblandning
 • Brytning/varning beroende på EGT
 • Varvstopp med avancerade inställningsmöjligheter
 • Avancerat och flexibelt inbyggt varningssystem
 • Bränslekorrigering mot lambda
MaxxECU automatväxellådsstöd
MaxxECU funktionalitet
 • Launch (med flera steg)
 • Rullande launch
 • Anti-lag (via E-Gas eller ventil)
 • Anti-spinn (traction control)
 • Power management
 • Shift-cut
 • Bränsleavstängning vid motorbroms
 • Lambda korrigering i alla lägen mot önskat värde (closed loop)
 • Lustgasstyrning
 • AC kontroll
 • Laddtrycksstyrning i alla former inklusive avancerade kompenseringstabeller
 • Justering av laddtrycksnivåer med avancerade möjlighet att skapa egna villkor eller bara mot en fysisk knapp, eller MDash knapp
 • E-Gas stöd
 • Variabel kamaxelstyrning (VVTi/VANOS)
 • Loggning: upp till 1000Hz, PC loggning upp till 20Hz
 • Inbyggd feldiagnostik och felhantering
 • Tomgångsstyrning via E-gas, ventil, stegmotor eller tändreglering
 • Uppvarvningskontroll med hjälp av tändning eller tomgångsmotor mot önskat varvtal
 • Flertalet olika möjligheter för att låsa tändning för att underlätta synkning med tändlampa
 • Flex bränsle, kompensera tändning, uppstart, bränsle etc mot etanolvärde
MaxxECU avancerad funktionalitet
 • Hastighetsspärr (två nivåer)
 • Bränslekorrigering på cylindernivå
 • Spridar staging
 • Virtual bränsletank och bränsleåtgång
 • Valbara filter på TPS,RPM och MAP signalerna
 • Trailing ignition (wankel etc)
 • Virtuella funktioner för att aktivera interna funktioner via avancerade villkor
 • Använd en TYPE-K givare som IAT upp till 350grader C
 • Kolsyre laddtrycksregleringsmöjligheter för dragracing
 • Aktivera extra tabeller för korrigering mot knapp eller interna funktioner med villkor
 • Power management system för att begränsa effekten vid dragracing och gata med mycket effekt
 • CAN inputs (avancerat) - Ta emot CAN bus data från externa enheter som skickar CAN som sedan kan användas för att trigga funktioner
 • Starta den interna loggningen baserat på egna villkor, såsom hastighet, laddtryck, antal lagrade felkoder etc, möjligheterna är oändliga
 • Timer och räknare, samt meter räknare
 • CAN för OEM protocol, OBDII
 • Kopplingsslir kontrol utifrån egna tabeller som exempel på styrning som kan göras
 • Mäta spridarresistans direkt från MTune
 • Inbyggt trigger oscilloskop
 • Inbyggd trigger logger
 • Valbara axlar i princip alla tabeller
 • Flexibla utgångsfunktioner
 • Flexibla PWM/FREQ utgångsfunktioner
 • Hastighetsutgång som kan kalibreras
 • Varvräknarutgång med valbar utspänning (+5/12V)
 • Seq låde styrning
MaxxECU PDM20
MaxxECU PDM20
MaxxECU PDM20
MaxxECU PDM20 med tillbehör
MaxxECU PDM20 med tillbehör